חקיקה רלוונטית והנחיות רתא

בפרק זה נציג חקיקה רלוונטית והנחיות של רת"א למשל שכדאי שכולנו נכיר ונבין.

- חוקים, תקנות והנחיות מנהליות של רשות התעופה האזרחית ורגולטורים רלוונטיים אחרים:

תקנות הטיס בתי ספר להוראות טיס

חוק רישוי שירותי תעופה

שימוש בלוג בוק אלקטרוני