לקוחות החברה

בדף זה נתאר את לקוחותיה העיקריים של החברה מתחום התעופה, מהווה ובעבר

חברת אל על נתיבי אוויר לישראל

איה תעופה נתנה שירותי הטסה לאנשי ביטחון אל על בין השנים 2012-2016 בהטסת אנשי ביטחון אל על, את הטיסות ביצענו משדה דב ומנתב"ג לחו"ל.

הטיסות בוצעו על ידי הטייסים המסחריים שלנו באמצעות מטוס הססנה 207 שלנו אשר מכיל 8 אנשים ובאמצעות מטוס הסופר ציפטיין שלנו PA31 אשר מכיל 10 נוספים, טיסות יום ולילה בכל מזג אוויר.

 

חברת ארקיע קווי תעופה

איה תעופה נתנה לחברת ארקיע שירותי הטסה לאנשי צוות לעמאן בין השנים 2012-2014, את הטיסות הללו ביצעו הטייסים המסחריים שלנו משדה דב ומנתב"ג לירדן.

הטיסות בוצעו על מטוס הססנה 207 שלנו בעל 8 מושבים ועל מטוס הצ'יפטיין PA31 בעל 10 מושבים הטיסות בוצעו ביום ובלילה בכל מזג אוויר.

אופק צילומי אוויר

איה תעופה נותנת לאופק צילומי אוויר שירות במהלך שנים רבות ובין הייתר מיפוי של קפריסין, ולאחרונה אף מיפוי של גיאורגיה באמצעות מטוסי איה (משימה של מספר חודשי מיפוי מחוץ לישראל), איה נתנה גם שירותים כאלה לאופק למשימות נוספות שלא ניתן לפרט עליהן בפומבי...

פרויקט מיפוי בגיאורגיה בשיתוף עם אופק צילומי אוויר:

המועצה האיזורית ערבה תיכונה

איה תעופה מפעילה את הקו תל אביב עין יהב וחזרה מספר ימים בשבוע.

איה תעופה גם מפעילה את מנחת עין יהב ומנהלת את הפעילות בו - לחברה רישיון להפעלת המנחת מרשות התעופה האזרחית.