מבחן רמה לטייס פרטי

נוהל מבחן רמה לטייס פרטי:

ככלל: על פי תקנות הרישיונות לעובדי טייס, על טייס פרטי לבצע מבחן רמה אחת לשנתיים (אין חובה דווקא בחברה בה הוא שוכר מטוסים).
1. הטייס יקבע טיסה עם מדריך בחברה ויתאם מטוס מול המבצעים של החברה - באחריות מבצעים. 
2. הטייס יגיע למבחן עם כל המסמכים הדרושים:
-טופס מבחן רמה קודם.
-רישיון טייס 
תעודה רפואית בתוקף.
טפסים לביצוע מבחן הרמה, ניתן למצוא במחשב הטייסים במשרדי החברה בתיקייה public - באחריות מבצעים.
3. לאחר הטיסה ולאחר מילויים על ידי המדריך, יעביר הטייס את המסמכים החתומים למבצעים לבדיקה ותיוק במערכת המעקב (אם העביר עותק קשיח, יהפכו המבצעים לעותק דיגיטלי וישלחו עותק גם לטייס בחזרה וגם לטייס הראשי של החברה) - באחריות מבצעים.
4. הטייס הראשי ישלח עותק דיגיטלי של המסמכים, לבוחן ולאגף רישוי רתא במייל: [email protected]
(אחריות הטייס והטייס הראשי)

נ.ב.
לצורך 'שימוש בזכויות' על הטייס לבצע 6 שעות בשנה לפני השימוש בזכויותיו. (אם "מביט אחורה" 12 חודשים, עליו לראות כי ביצע 6 שעות).
במידה וחסר לו הניסיון לאחרונה הדרוש, יכולה הטייס להשלים אותן כמתלמד, דהיינו כמו שחניך יוצא לסולו, עם מדריך בקשר דו-כיווני עם המטוס ובהאזנה כל העת.