מונחים באנגלית תעופתית

מונחים באנגלית תעופתית אחת מדרישות הסף הבסיסיות ביותר לקבלת לקורס טיס אזרחי הוא בקיאות בשפה האנגלית. הסיבה העיקרית לכך היא כי חלק ניכר מהמונחים המשמשים אותנו בתחום התעופה מגיעים אלינו בשפה האנגלית ונותרו בצורתם זו עד היום, לרוב כראשי תיבות. לכן, במהלך הקורס, נתוודע למונחים תעופתיים רבים בשפה האנגלית שחשוב שנזכור היטב. אלו כמה מהמונחים הנפוצים ביותר

LWD או RWD

ראשי תיבות של Left Wing Down (כנף שמאל למטה) או Right Wing Down (כנף ימין למטה). מונחים אלו משמשים על מנת לתאר את המצב בו המטוס שרוי על ציר הגלגול. כלומר, לאיזה כיוון הוא פונה ואיזו כנף נוטה מטה.

IAS

מהירות אוויר מכשירית (Indicated Air Speed). המהירות כפי שהיא מצוינת על ידי מד המטוס לפני תיקונים ושקלולים.

CAS

מהירות אוויר מתוקנת (Calibrated Air Speed). המהירות לאחר תיקון שגיאות המכשירים עקב לחץ האוויר, מיקום צינור הפיטו וכו'.

VFR

כללי טיסת ראייה (Visual Flight Rules). טיסה בה הניווט נעשה על פי צפייה בתוואי השטח באמצעות חוש הראייה על פי הנוף הנשקף דרך חופת תא הטייס. אלו כללי הטיסה הבסיסיים ביותר אותם ניישם בכל עת בה תנאי הראות מאפשרים זאת ובקורס טיס פרטי, זהו נוהל הטיסה היחיד שניישם.

IFR

כללי טיסת מכשירים (Instrument Flight Rules). על אף שלרוב נעדיף ליישם כללי טיסת ראייה, ישנם מקרים שאינם מאפשרים זאת. כאשר תנאי הראות קשים ואין כל דרך לנווט בהסתמך על חוש הראייה, נדרש הטייס לגייס את כל אמונו במכשירי המטוס ולטוס אך ורק על סמך הנתונים שהם מספקים לו בעת הטיסה. כללים אלו נלמדים עבור רישיונות טיס אזרחיים מתקדמים יותר.

Approach

תהליך הנמכת כלי הטיס לקראת נחיתה בשדה התעופה. תהליך זה מאופיין בכללי ניווט משלו המאפשרים למטוס להתיישר ולנחות באופן בטוח. כך מכונה גם התדר אליו עובר המטוס בשלב זה על מנת לתאם עם מגדל הפיקוח את נחיתתו בשדה.

FIR

תחום הפיקוח האווירי בו ממוקם המטוס בזמן אמת. באנגלית – Flight Information Region. תחום זה, המשמש כמעין גבול אווירי הוא המרחב הפוליטי בו עוברת ההתקשרות בין רשות פיקוחית של מדינה אחת לשנייה.

היכרות מעמיקה עם עולם התעופה

אנו מאמינים כי על מנת לייצר טייסים טובים באמת, חשוב לספק ידע נרחב ומעמיק בכל התחומים הקשורים לתעופה, מנהלי רשות התעופה האזרחית ויסודות האווירודינמיקה ועד להקניית בסיס מונחים רחב באנגלית תעופתית ובכלל המונחים הטכניים שילוו אותך יום-יום בעת הפעלת כלי טיס. אנו מזמינים אותך להתנסות בטיסת היכרות ולהיכנס אל עולם הטיסה המרתק.