מכשירי הטיסה

מכשירי הטיסה – היכרות ראשונית על מנת לשמש כטייס אזרחי מן השורה, קורס הטיס האזרחי שלך חייב לכלול גם הכשרה בכללי טיסת מכשירים. בתנאים רבים, יידרש ממך להסתמך אך ורק על מכשירי הטיסה המצויים בתא הטייס ללא כל תנאי ראות. אחרי הכול, במידה וברצונך להטיס נוסעים או מטען, בוודאי לא ניתן לאפשר ללילה או למזג אוויר ערפילי לקרקע אותך. טיסת מכשירים דורשת הכשרה מעמיקה על מנת להבטיח טיסה בטוחה.

כללים אלו מצילים חיים

בתנאי ראות קשים, עשויה התמצאותם המרחבית של הטייסים להשתבש. תופעה זו, המכונה "ורטיגו" עשויה לטשטש את הבחנת הטייס בין מעלה ומטה ובמקרים מסוימים עלולה להסתיים, חלילה, במצב בו הטייס משוכנע כי הוא נוסק מעלה כאשר למעשה הוא צולל לכיוון הקרקע, או לחשוב שהמטוס נמצא כעת בפנייה ו"ליישר" אותו, מה שלמעשה יטה את המטוס ממסלולו. ההתמצאות המרחבית שלנו תלויה בתחושת האיזון בנוזלי האוזן הפנימית שלנו בתנאי טיסה בגובה, עשויות תחושות אלו להטעות ולשבש את התפיסה המרחבית ולהסתיים באסון. לכן, נדרשות מהטייס תעצומות גדולות ברגעים אלו בהן עליו לבטל את כל תחושותיו ולהסתמך על הציוד.

מכשירי תא הטייס

אלו המכשירים הבסיסיים המשמשים את הטייס בעת טיסת מכשירים.

מד מהירות

מציין את המהירות בה נע המטוס באוויר. מדובר באחד מהמכשירים החשובים ביותר, שכן מתחת לרף מהירות מסוים, נאבד כל יכולת לשלוט כראוי במטוס ונתחיל לאבד גובה.

מד גובה

או האלטומטר, מציין את מיקומו האנכי של המטוס במרחב האווירי ביחס לקרקע. במידה ואנו מזהים כי כלי הטיס מתקרב לקרקע, יש למשוך אותו מעלה ולשמור על גובה תקין. כך מתאפשר לנו ללמוד על גובה כלי הטיס גם בחשיכה מוחלטת.

מד מהירות אנכית

מד זה, הנפוץ יותר בשם VS (Vertical Speed), מזהה כל שינוי בלחצי האוויר סביב המטוס ומציין את המהירות בה המטוס מגביה או מנמיך טוס. מד הגובה ומד ה-VS מצויים זה לצד זה בלוח המחוונים בתא הטייס ומספקים מידע חיוני על מיקומו של המטוס בציר אנכי. ללא שני מחוונים אלו, לא תהיה לטייס כל אפשרות לדעת מתי עליו לטפס או להנמיך כדי לשמור על גובה בטוח ותקין.

מצפן מגנטי

מצפן קלאסי המציג את כיוון הטיסה ביחס לכיוון צפון. יש לקחת בחשבון, אמנם, כי בעת הטיית אף המטוס בפניות, טיפוס או הנמכה, עשוי הצפון להיראות במקום שגוי ולכן יש לקחת בחשבון נתונים נוספים כדי לנווט את כלי הטיס כראוי.

מד שיעור פניה והחלקה

מד זה מציג את כיוון הפניה ושיעורה במעלות. בנוסף, מציג מד שיעור הפניה את שיעור השיפוע על פיו יכול הטייס ללמוד על איכות הפנייה שלקח והאם צפויה החלקה – כלומר, פניה בה הכנף נפגשת עם זרם האוויר באופן כזה שמוטת הכנפיים תישאר ניצבת באלכסון ועשויה לגרום בסופו של דבר לסיבסוב מסוכן.

היכרות מקיפה עם כלל המכשירים

קורס טיסת מכשירים מקצועי יספק לך היכרות מעמיקה עם כלל מכשירי תא הטייס ויספק לך את כל הכלים והמיומנויות הנדרשות על מנת לבצע טיסות בכלי טיס אזרחיים גם בתנאי ראות מינימליים.