הכחול שלנו בקו תל-אביב עין יהב

הסופר צ'יפיין שלנו PA-31 בקו הטיסות תל אביב עין יהב למנחת אשר מופעל על ידי איה תעופה