תנאי סף לקבלת רישיון טיס פרטי

בדף זה נסביר מי זכאי לקבל רישיון טיס פרטי ומה התנאים לכך

הכשירות לקבלת רישיון טיס פרטי לפי התנאים המצטברים הבאים:
 1. שילם אגרה לרשות התעופה האזרחית לקבלת רישין טיס פרטי
 2. הוא מעל גיל 17
 3. דובר עברית
 4. מכיר את השפה האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 5. למבקש יש תעודה רפואית מתאימה לרישיון טיס פרטי
 6. יש לו אישור העדר הרשעות פליליות אשר הופק לפחות שנה אחת קודם.
 7. הגיש בקשה לרשות התעופה האזרחית כמובן
 8. עבר את כל מבחני התיאוריה הנדרשים לרישיון טיס פרטי
 9. עבר מבחן מעשי עם בוחן של רשות התעופה האזרחית (רת"א)

 

מקצועות התיאוריה לרישיון טיס פרטי:
 1. ידע טכני כללי
 2. חוקה
 3. מטראולוגיה
 4. ספר פתוח
 5. ספר סגור
 6. ביצוע אנוש
 7. נווטות
 8. רדיו טלפון - RT